Vyhledávání

Kontakt

Zuzana Viznarová

www.jogapilatescentrum.cz

774 371 799

jogazuza@seznam.cz

Budeš-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíš vůbec nic, jestliže se pokusíš porozumět sám sobě, pochopíš celý vesmír. Buddha

Jóga není jen sled cviků nebo technik meditace. Je to duševní stav, stav klidu mysli. Je to cesta, která nás vede k uvědomování si sama sebe. Jógová praxe zahrnuje pravidla morálního chování, tělesná a duševní cvičení, nácvik dýchání, soustředění a meditaci, doplněné ustavičnou snahou o dosažení cíle, kterým je zklidnění mysli, porozumění sobě samému a návrat k vlastnímu já. Praxe jógy nám pomáhá znovuobjevit pocit vnitřní celistvosti, přináší rostoucí sebevědomí a lepší kondici a zároveň nás přivádí na cestu za správnými skutky a životním stylem, který vede ke štěstí ostatních a tím i nás samých.

 Jóga je metaforou pro život. Tak jako tělo hledá v každé pozici své těžiště, měl by i člověk hledat střed svého života. Nalezneme-li v nějaké pozici svůj střed, pomůže nám to vypátrat ho i v celém svém životě a ubírat se cestou, která je pro nás správná.

Jóga nás zároveň učí, že si sami vytváříme svou realitu tím, jak věci vidíme. I když stojíme tváří tvář vážné nemoci, máme možnost volby vidět sami sebe jako člověka žijícího raději než umírajícího. Pomocí jógy se učíme měnit náš úhel pohledu a dává nám příležitost zažít život z jiné perspektivy.

Život je neocenitelný poklad, který máme opatrovat a využívat jej dle svých nejlepších schopností. Tento život se nebude nikdy opakovat, a právě to jej činí tak vzácným.

K józe jsem se dostala přibližně v roce 1998 a zpočátku jsem ji vnímala především jako rehabilitační cvičení, které mi pomohlo odstranit bolesti zad. Dlouhé roky jsem si tak úspěšně řešila problémy způsobené skoliozou a scheuermannova nemocí. Jak šel čas, jsem si však stále více uvědomovala pozitivní účinky jógy nejen na mé tělo, ale i v duševní a citové rovině.

Později jsem se seznámila s power jógou a natolik mě nadchla, že jsem ji zařadila do své denní praxe. Začala jsem se více zajímat o dynamické styly jógy a účastnit se různých jógových akcí, festivalů, seminářů a workshopů. Omezené možnosti navštěvovat hodiny power jógy v Přerově mě dovedly na myšlenku získat osvědčení na power jógu a začíst vést vlastní lekce, kde bych nabídla zájemcům možnost seznámit se s power jógou a podělit se o své zkušenosti a lásku k józe, tehdy především ásanové praxi. Absolvovala jsem proto kurz Body and mind se zaměřením na power jógu. Řízením osudu jsem se však záhy dostatla až do Pranava centra v Ostravě, kde jsem pod vedením Lenky Knag měla to štěstí poznat Jivamukti jógu a rozšířila si svou kvalifikaci i na Vinyasa jógu. Toto plynulé, dynamické a celistvé cvičení se stalo mou vášní a zároveň mě plně otevřelo cestu k objevování filozofie jógy.

V současné době se věnuji též partnerské józe a acro yoze, která umožňuje sdílet jogu s někým blízkým, ať už partnerem, kamarádem nebo rodičem. Učí důvěře v druhého, vzájemné komunikaci a sdílení, je o rovnováze mezi přijímáním a dáváním, schopnosti uvolnit se a odevzdat, o jednotě s druhým, o podpoře a respektu. Právě díky spolupráci s partnerem dochází k hlubšímu protažení a posílení vašeho těla a vede k lepšímu uvědomění a prožití jógových pozic. Někdy spolupráce s druhým přinese lehkost do složité pozice, jinde naopak objevíme nové výzvy.

Jóga mi pomohla nejen otevřít se reakcím vlastního těla a zlepšit vztah k sobě samotné, ale i utišit své emoce, naučit se koncentrovat a najít důvěru ve svou intuici a odvahu ke změnám. Jóga je nádherná cesta na celý život.

 

Praxe a zkušenosti:

Acrobatics weekend with Thorsten Bohle

Acro yoga Raise your level - Marek Petráček

Thajská masáž Nuod Boran - Mgr. Roman Sasko

Asana Sequencing Master Class - Hari Kirtana Das

Ashtanga jóga workshop - Arnaud Cancel/Francie

Asistence v asanach - Lenka Knag

Yin yoga a meditace - Patrick Hoenner/ France

Prana vashya joga a meditace Vipassana -  Petr Smil a Petr Babka

Intenzivní týdenní workshop Prana Vashya jogy s Vinayem Kumarem

Jóga festivaly - Pranava joga centrum

Vinyasa jóga a skrytá tajemství asan - Power joga Akademie V.Krejčík, J.Šamberk

Workshop Prana Vashya jógy - Petr Smil - Bělá nad Sázavou

Spinal jóga - Pranava jóga centrum

Tantra jóga - Pranava jóga centrum

Yoga bird training - Argent Ostrava

Turné Václava Krejčíka "I love power joga" - Rožnov pod Radhoštěm

Jogaton - Pranava jóga centrum Ostrava

Intenzivní seminář Vinyasa Jógy - Pranava jóga centrum

Kurz Body and Mind - Argent Ostrava

Body and Mind Festival - Majda agency Brno

Workshop Vinyasa Power jóga - Radka Janáková - Majda agency Brno

Workshop Ashtanga jógy - Pavel Hub - Majda agency Brno

Křižovatky jógy - Argent Ostrava